Ga verder naar de inhoud

Familieparticipatie op teamvergaderingen

Al langer worden patiënten op regelmatige basis uitgenodigd voor teamvergaderingen in het UZ Gent. De afdelingen Eetstoornissen, Angst en Stemmingsstoornissen en Kinder- en jeugdpsychiatrie van gaan hierop verder, en nodigen ook familieleden of naastbetrokkenen uit op teamvergaderingen.

Concreet worden één tot twee familieleden/naasten (de patiënt bepaalt samen met zijn naasten wie precies) uitgenodigd op drie tijdstippen: bij aanvang van op opname, midden in de geplande opname en bij ontslag. Samen met verschillende leden van het multidisciplinaire team wordt vervolgens aandacht besteed aan het verhaal van de familieleden (bv. hoe ervaren zij de opname of het naderend ontslag?). Daarnaast bespreken ze tijdens de 1e teamvergadering samen de doelstellingen van de opname en de verwachtingen van alle partijen, de noden van de patiënt en diens naasten, alsook gaat er in de laatste teamvergadering voor ontslag bijzondere aandacht naar een goede ontslagvoorbereiding met bijvoorbeeld een vervolgtraject of ondersteuning thuis voor de patiënt en diens naasten, zodat de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd. Deze continuïteit na ontslag is een belangrijk punt voor familie en naasten.

Een dergelijke familieparticipatie verhoogt de transparantie van het herstelproces en bouwt een brug tussen de zorgverleners in het ziekenhuis, de patiënt en de naastbetrokkenen.

Heb jij ook een goede praktijk?

Laat het ons weten!