Ga verder naar de inhoud

Ons aanbod

Oversimiles2

Lotgenotencontact voor familie

Similes brengt families bijeen met een aanbod in heel Vlaanderen en Brussel. Ook onze online gemeenschap krijgt verder vorm met tal van online activiteiten en op Facebook, waar lotgenoten steun vinden in gesloten groepen.

Methodiek beleidsparticipatie cover

De inzet van familie-ervaringsdeskundigen

Op basis van wetenschappelijke inzichten ontwikkelden we een algemene leidraad voor de participatie van familie in beleid. Similes ondersteunt organisaties graag bij de implementatie van deze stelregels.

Methodiek familiedraaiboek cover

Familiebeleid vormgeven samen met familie

De Vlaamse en de federale overheid vragen organisaties in de sector van geestelijke gezondheid om in te zetten op familiebetrokken zorg. Op basis van adviestrajecten in diverse psychiatrische ziekenhuizen werkte Similes een draaiboek familiebeleid uit.

Methodiek familieimpact cover

Familie Impact! Ideeënlabo voor een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid

Similes brengt samen met de andere organisaties van het Familieplatform familie en naasten bijeen die mee willen nadenken over een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid.

Methodiek workshopberoepsgeheim cover

Workshop beroepsgeheim

Vind je het als hulpverlener lastig omgaan met vragen van familie omdat je rekening moet houden met beroepsgeheim, de wet op de privacy, de patiëntenrechten…? Met deze workshop helpen we jou familie te helpen.

Nieuws Header Aanbodhulpverlener

Lotgenotencontact voor naastbetrokken hulpverleners

Similes organiseert lotgenotencontact speciaal voor familiebetrokkenen die ook hulpverlener zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We bieden je de kans om in alle vertrouwen je verhaal te delen, vragen te stellen en naar anderen te luisteren.

Methodiek FTM cover

Familietevredenheidsmeting

Sinds 2015 zet het Familieplatform Geestelijke Gezondheid in op de ontwikkeling van een meetinstrument dat toelaat om systematisch verbeterpunten voor de zorg in kaart te brengen en dit vanuit het perspectief van familieleden.

Methodiek vorming cover

Vorming

Binnen Familieplatform worden tal van opleidingen en vormingen georganiseerd, waarin verschillende thema’s aan bod komen

Methodiek coaching cover

Coaching

Familiebetrokkenheid structureel vormgeven in zorgorganisaties begint bij een helder en gedragen beleid. Organisaties die werk willen maken van een familiebeleid kunnen beroep doen op het Familieplatform voor een coaching op maat, die evidence based en praktijkgericht.

Methodiek brochures cover

Brochures

Via het Familieplatform kunnen verschillende brochures opgevraagd worden.

Methodiek kriebelkoffer

Op weg met kriebel-koffer

Onderzoek toont aan dat psychische en/of afhankelijkheidsproblemen bij één of beide ouders een belasting kunnen vormen voor de geestelijke gezondheid van de kinderen. Het is belangrijk om deze kinderen en ouders preventief te ondersteunen en hulpverleners handvaten mee te geven om aandacht te hebben voor dit thema.

Methodiek familiereflex

Familiereflex

Op vraag van de Vlaamse overheid ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een multidisciplinaire richtlijn over het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg.

IMG 4273 cut

Familie(werk)koffer

Naasten van patiënten kunnen een belangrijke rol spelen in het herstelproces van de patiënt. Hoe betrek je hen actiever in de zorgverlening en respecteer je tegelijk de privacy en behoeften van de patiënt? Om zorginstellingen concrete handvaten aan te reiken ontwikkelden in 2021 onderzoekers van het expertisecentrum Zorginnovatie van Hogeschool Vives in samenwerking met 4 zorginstellingen (Kwadraat, Kliniek St.-Jozef Pittem, Psychiatrisch Centrum H.H. Ieper & AZ Delta Roeselare) en familieorganisatie Similes familie(werk)koffers.

Totebagfoto

Dankjewel-kit voor familie betrokken medewerkers

Similes bestaat 50 jaar. Samen met Cera willen we zorgverleners aanmoedigen om met familie in gesprek te gaan. Erkenning geven aan de noden van familie en de weg tonen naar het aanbod van onze familievereniging kan nu nog makkelijker met de gratis infokit voor familie betrokken zorg.