Ga verder naar de inhoud

Over Familiepraktijk

Over de periode van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem. Hun ouders, partner, kinderen, zussen en broers lijden mee. Naastbetrokkenen kunnen een belangrijke partner zijn in zorg. Ze zijn op hun beurt ook kwetsbaar. Daarom pleit familievereniging Similes samen met het Familieplatform voor een familie betrokken geestelijke gezondheidszorg. In deze digitale gids bundelen we goede praktijken die elke ambulante en residentiële setting kunnen inspireren om familiebeleid vorm te geven.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept al jaren op om, naast de ervaring en expertise van hulpzoekers, ook die van familieleden en andere naastbetrokkenen in te schakelen bij de planning en ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg. Het belang van de familiereflex wordt erkend in zowel het federale beleid (psy107.be) als in belangrijke recente Vlaamse decreten (over de eerstelijnszorg, of het sociaal beleid of de geestelijke gezondheidszorg). Toch blijkt in de dagelijkse realiteit dat familieparticipatie nog niet echt ingang heeft gevonden. Er is een mentaliteits- en cultuurverandering nodig, zowel in de samenleving als op organisatieniveau.

Gilbert Lemmens
We zijn allemaal familie van … We weten dus hoe belangrijk familierelaties kunnen zijn in goede en kwade tijden, maar ook hoe sterk ze onder druk kunnen staan. Laat ons er samen voor zorgen dat zowel de patiënten als hun nabije omgeving de kracht van herstel kunnen ervaren. Een goed herstel van de patiënt is steeds verbonden met een goed herstel van het netwerk. Als hulpverlener moet je je altijd de vraag stellen hoe je zou willen dat jezelf en je familie worden behandeld wanneer je in een bepaalde situatie terechtkomt. Dit zou de maatstaf van ons klinisch werk moeten zijn.
Prof. Dr. Gilbert Lemmens, diensthoofd psychiatrie, UZ Gent & voorzitter Familieplatform
Dirkdewachter
Lotgenotencontact leert ons dat families die betrokken worden in het zorgproces sterker in hun schoenen staan. Wie geen gehoor vond bij hulpverlening, ervaart dat na vele jaren vaak nog als een groot trauma. Er is altijd de mogelijkheid om families aan het woord te laten en om tegemoet te komen aan hun behoefte aan informatie en ondersteuning. Uiteindelijk is het de goede samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverlener die cruciaal is voor het verdere verloop.
Prof. Dr. Dirk De Wachter, psychiater UPC KU Leuven & bestuurder Similes vzw
Overfamiliepraktijk similes

Similes

De confrontatie met de psychische problemen van een naaste is hevig en kan niet door een mens alleen worden gedragen. Similes ondersteunt en verenigt ouders, partners, kinderen, zussen, broers en andere naastbetrokkenen van mensen met een psychische aandoening.

Meer weten over de vereniging

Overfamiliepraktijk familieplatform

Familieplatform

Het Familieplatform is een kennis- en expertisecentrum voor en door familieorganisaties. We geloven in de kracht van de naaste omgeving en in partnerschap in de zorg. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, naast en samen staan we sterk.

Meer weten over het expertisecentrum