Ga verder naar de inhoud

Familieplatform, kennis- en expertisecentrum

Het Familieplatform is een kennis- en expertisecentrum voor en door familieorganisaties. We geloven in de kracht van de naaste omgeving en in partnerschap in de zorg. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, naast en samen staan we sterk.

Als expertisecentrum begeleiden we zorgorganisaties in de (verdere) uitbouw van een familiebeleid. We roepen op om de Familiereflex te maken: we willen elke zorgorganisatie de familie laten erkennen, ondersteunen, informeren en betrekken. Dat doen we door workshops, vormingen en coachings aan te bieden, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarnaast biedt het Familieplatform de Familietevredenheidsmeting aan, waarmee zorgorganisaties de ervaringen van familieleden over en tijdens de zorg in kaart kunnen brengen.

Quote familiezien

Werken in trialoog

Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Het Familieplatform ondersteunt de naasten (volwassenen én kinderen) van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en behartigt hun belangen, met als doel hun psychisch welzijn en gezondheid te verhogen.

Als Familieplatform versterken we naastbetrokkenen in hun unieke positie ten aanzien van zorggebruikers en zorgverleners. We zetten in op een kader waarbinnen de betrokkenheid vanuit die verschillende posities mogelijk en duidelijk is. We vertrekken vanuit de regie van de cliënt, waarbij de begeleiding maximaal wordt afgestemd op diens behoeften, binnen zijn/haar sociale omgeving.

Om deze missie te vervullen, werkt Familieplatform samen met en ondersteunt ze familieorganisaties, families, overheid, zorgverstrekkers en zorgorganisaties om de ‘Familiereflex’ te maken. Dat wil zeggen: familie erkennen, ondersteunen, informeren en betrekken. En op die manier de familiecontext een evenwaardige plaats geven binnen de trialoog van cliënten, zorgverleners en families.

KOPP/KOAP

Aandacht hebben voor familie en naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid, betekent ook aandacht hebben voor de kinderen: KOPP en KOAP. KOPP is het letterwoord voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Voor ‘Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheids-Probleem’ bestaat de term KOAP.

Als we weten dat gemiddeld 1 op 4 volwassenen te maken krijgt met psychische problemen, dan weten we dat er ook heel wat kinderen zijn die opgroeien met een moeder of vader met psychische problemen: er zijn jaarlijks wel meer dan 340.000 KOPP en KOAP in Vlaanderen. Het gaat over gewone kinderen, die opgroeien in bijzondere omstandigheden. Een grote groep kinderen, jongeren,… die risico lopen op het ontwikkelen van een eigen, ernstige psychische problematiek als zij deze preventieve ondersteuning missen.

Quote familiebetrekken

Deze ondersteuning moet ook aan de ouders geboden worden. Bijvoorbeeld door open en zonder oordeel te mogen spreken over (kwetsbaar) ouderschap.

Het Familieplatform zet in op het ondersteunen en versterken van de veerkracht bij kinderen van ouders met psychische- of afhankelijkheidsproblematiek en op preventie van de ontwikkeling van eigen geestelijke gezondheidsproblemen.

We streven naar een optimaal en laagdrempelig zorgaanbod voor kinderen van ouders met kwetsbare (geestelijke) gezondheid. Enerzijds doen we dat we door methodieken, opleidingen en coaching uit te werken. Anderzijds hebben we oog voor en signaleren we hiaten binnen de gezondheidszorg. De aandacht voor de kinderen loopt doorheen elk onderdeel van ons inhoudelijk aanbod aan families, familieorganisaties en zorgorganisaties.

Wetenschap en kwaliteitsbevordering

In de zorgsector is het belangrijk om methodieken te onderbouwen. Evidence-based werken, zoals dat heet. Als Familieplatform verzamelen we relevante (inter)nationale literatuur en zetten we eigen onderzoeksprojecten op. Ook delen we onze expertise bij lopende onderzoeksprojecten en zetten we in op samenwerkingen met universiteiten (onder andere in het kader van bachelor- en masterproeven). Zo vertrekt ons aanbod steeds vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader.

Doordat we zicht hebben op verschillende gebieden van de brede gezondheids- en welzijnszorg, zorgen we ervoor dat we de noden van familie en naasten vaststellen, aankaarten en aanpakken. Beleidsinstanties krijgen knelpunten en aanbevelingen aangereikt vanuit het Familieplatform, die de stem vanuit de families, familieorganisaties en zorginstanties samenbrengt.

Het Familieplatform heeft een uitgebreid aanbod om familie(organisaties) en zorgorganisaties te ondersteunen in het uitbouwen van de triade. We zetten in op verschillende manieren om de stem van familie uit te dragen, namelijk via publicaties, vormingen en opleidingen, trajectbegeleidingen en het bundelen van goede praktijken.

Een overzicht van ons volledig aanbod kan je vinden op www.familieplatform.be.