Ga verder naar de inhoud

Familiereflex

Op vraag van de Vlaamse overheid ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een multidisciplinaire richtlijn over het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze richtlijn formuleert adviezen voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleid in alle sectoren van ambulante, mobiele en residentiële settings van de GGZ, met focus op de meerwaarde en mogelijkheden om familie te betrekken in de zorg.

De Familiereflex maakt de vertaalslag van de bovengenoemde richtlijn naar de praktijk. Om bij te dragen aan kwaliteitsvolle hulpverlening, biedt de richtlijn praktische handvatten voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleidsinstanties.

Methodiek familiereflex

In de familiereflex komen volgende 4 pijlers aan bod :

  1. Bejegening: Op een kwaliteitsvolle manier omgaan met de cliënt en zijn/haar familie;
  2. Informatie: De familie voldoende informeren;
  3. Steun: Familieleden ondersteunen en doorverwezen waar nodig;
  4. Participatie: De familie laat deelnemen aan het zorgtraject van de cliënt en diens zorginstelling.

Om de Familiereflex toegankelijk te maken, zet Familieplatform in op:

  • Infosessies en Q&A sessies waarbij zorgorganisaties kennis kunnen maken met de adviezen uit de richtlijn
  • Vormingen die zowel de basis als thematische verdieping aanreiken rond het werken met familie
  • De QuickScan als een tool om als hulpverlener of team te reflecteren over de eigen werking
  • Een coachingstraject dat specifiek gericht is op de toepassing van de richtlijn in een zorgorganisatie
  • Een gratis oplage van brochures vanuit het Familieplatform voor Vlaamse zorgorganisaties

Meer info