Ga verder naar de inhoud

Familie(werk)koffer

Naasten van patiënten kunnen een belangrijke rol spelen in het herstelproces van de patiënt. Hoe betrek je hen actiever in de zorgverlening en respecteer je tegelijk de privacy en behoeften van de patiënt? Om zorginstellingen concrete handvaten aan te reiken ontwikkelden in 2021 onderzoekers van het expertisecentrum Zorginnovatie van Hogeschool Vives in samenwerking met 4 zorginstellingen (Kwadraat, Kliniek St.-Jozef Pittem, Psychiatrisch Centrum H.H. Ieper & AZ Delta Roeselare) en familieorganisatie Similes familie(werk)koffers.

Familiekoffer

SAMEN-werken tussen zorgverleners en naasten bevorderen

In dit uniek project (2019-2021) werkten zorgverleners en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid anderhalf jaar intens met elkaar samen. Vanuit een gelijkwaardige positie werd er in gesprek gegaan met elkaar over vragen als: Hoe kunnen we familie en naasten nog beter betrekken in de directe zorg? Wat kunnen naasten en hulpverleners voor elkaar betekenen? Vanuit deze gedeelde inzichten kwam de familiekoffer tot stand.

De koffer is qua design gemaakt in de vorm van een zitbank. Een zitbank als uitnodiging om letterlijk eens te ‘mogen’ zitten en stil te staan bij hoe het nu echt gaat met het familielid. De inhoud van de familiekoffer is volledig samengesteld samen met naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Familiekoffer

De familiekoffer is opgevat als een ‘hands-on’ tool voor teams die aan de slag willen gaan rond het werken met families en naasten. Zo bevat de familie(werk)koffer heel wat opdrachten en oefeningen die teams uitdagen om hun werking te evalueren op vlak van familiegerichtheid. In de koffer zit ook heel wat informatie en werkmateriaal, zoals hoe je als zorgverlener oog kan hebben voor wat kinderen doormaken wanneer vader, moeder, broer of zus een psychische kwetsbaarheid heeft. Of wat je als zorgverlener kan doen voor de naaste wanneer de patiënt niet wil dat de naaste betrokken wordt. En hoe kleine dingen dan voor een groot verschil kunnen zorgen, zoals bv. samen een tas koffie drinken.

Voor meer informatie over deze familiekoffer, contacteer: bart.debyser@vives.be

Bekijk een video met meer uitleg over de familiekoffer