Ga verder naar de inhoud

Lotgenotencontact voor familie

Wie geconfronteerd wordt met de psychische aandoening van een naaste, zit zelf met heel wat vragen. Als hulpverlener kan je al een heel eind tegemoet komen aan de noden van naastbetrokkenen. Je kan hen ook de weg tonen naar familieorganisaties als Similes. Werk met ons samen om familie beter te informeren, te vormen en te ondersteunen.

Similes brengt families bijeen met een aanbod in heel Vlaanderen en Brussel.

Onze infoavonden vormen een laagdrempelige manier om kennis te maken met andere families en om wegwijs te raken in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Infoavonden krijgen vaak vorm in samenwerking met partners uit de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens gespreksavonden ervaren families de kracht van lotgenotencontact. In fysieke en online gespreksgroepen gaan familieleden met mekaar in gesprek op basis van hun verwantschap als ouder, partner, kind, zus/broer van … We bieden ook thematische gespreksgroepen aan rond thema’s als psychose, borderline, bewindvoering, …

Methodiek similes aanbodfamilie2

Met ons vormingsaanbod ondersteunen we families in hun communicatie met hun psychisch kwetsbare naaste en in hun eigen herstelproces. Onze ervaring leert dat families behoefte hebben aan handvaten en training om uitdagingen eigen aan het samenleven met een psychisch kwetsbaar iemand aan te gaan. Met een specifiek vormingsaanbod ondersteunen we families. De vormingen van Similes focussen op relaties en communicatie binnen het gezin, staan stil bij zelfzorg én gaan dieper in op communicatie met hulpverleners. Ook sociaaljuridische thema’s als bewindvoering komen aan bod.

Met dit aanbod brengen we onze visie op herstel voor familie in de praktijk. Ons aanbod is toegankelijk voor alle naastbetrokkenen. Similes-leden genieten van kortingen op activiteiten, ontvangen ons magazine en worden uitgenodigd op exclusieve activiteiten. Van onschatbare waarde is de kracht die uitgaat van onze gemeenschap.

Methodiek similes aanbodfamilie3
“Dat gevoel dat je aan een paar woorden genoeg hebt om duidelijk te maken hoe het echt zit, is van onschatbare waarde.”
Ludo, lid van Similes
Methodiek similes aanbodfamilie

Onze website www.similes.be gaat in op thema’s waar ouders, partners, kinderen, broers, zussen en andere naastbetrokkenen mee worstelen. Herkenbare getuigenissen maken duidelijk dat families van grote betekenis kunnen zijn voor mekaar. Onze online gemeenschap krijgt verder vorm met tal van online activiteiten en op Facebook, waar lotgenoten steun vinden in gesloten groepen.

Wie behoefte heeft aan een luisterend oor, kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze Luisterlijn bellen op het nummer 016 244 200 (niet tijdens schoolvakanties). Mensen kunnen hun verhaal ook kwijt via luistervrijwilligers@hotmail.com en bij onze lokale vrijwilligers.

Similes kan haar missie realiseren dankzij de inzet van meer dan 200 vrijwilligers. Zij staan in voor de organisatie en begeleiding van activiteiten. Bovenal vormen ze een belangrijk klankbord voor naastbetrokkenen met vragen. Het opnemen van een engagement als vrijwilliger is vaak een manier om positief aan de slag te gaan met de ervaring van verlies die de confrontatie met psychische problemen altijd is.

Heb je vragen over het aanbod van Similes in jouw regio? Wil je bijdragen tot onze werking?

Contacteer ons