Ga verder naar de inhoud

Op weg met kriebel-koffer

Onderzoek toont aan dat psychische en/of afhankelijkheidsproblemen bij één of beide ouders een belasting kunnen vormen voor de geestelijke gezondheid van de kinderen. Het is belangrijk om deze kinderen en ouders preventief te ondersteunen en hulpverleners handvaten mee te geven om aandacht te hebben voor dit thema.

Methodiek kriebelkoffer

Om organisaties en hulpverleners hierbij op weg te helpen, ontwikkelde het Familieplatform ‘Op weg met kriebel’. Een koffer die gebruikt wordt om kinderen, ouders en hulpverleners te kriebelen om preventief op pad te gaan. Deze koffer bevat enerzijds een model (KOPP-preventiegesprek / KOPP-Zorgen) waarin handvaten aangereikt worden om met ouders in gesprek te aan over ouderschap en hun kinderen. Anderzijds bieden we een landkaart aan met 8 thema’s / landen die de hulpverlener met ouders en kinderen kan bezoeken. Ongeacht de achtergrond of de opleiding van de hulpverlener kan je aan de slag met de inhoud van de koffer.

Methodiek kriebelkoffer2

Landkaart van de reis van Kriebel

De grote landkaart geeft een overzicht van alle landen die van belang zijn tijdens de reis met kinderen, jongeren en hun ouders. Ieder land staat voor een bepaald thema. Om het welbevinden van het kind in zijn totaliteit te bevorderen, wordt geadviseerd om alle landen te bezoeken. In de bijgeleverde reisgids staat er per land/thema een overzicht van de bijhorende methodieken. Dit kan via spel, voorleesboekjes, educatief materiaal, knutselmateriaal …

Landen/thema’s in de kriebel koffer:

 • Doel van het gesprek:
  kennismaken met ouder en kind; afspraken maken rond verdere reis;
  ouder en kind gerust stellen
 • Veiligheid en vertrouwen:
  Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor een goede begeleiding;
  afspraken rond beroepsgeheim; ondersteuning bieden bij ouder-kind gesprekken (bv.
  via handpoppen)
 • Thuissituatie bespreekbaar maken:
  zicht krijgen op taken en verantwoordelijkheden van het kind (bv. a.d.h.v. de methodiek “Hoe verloopt een dag uit jouw leven”)
 • Je bent niet alleen:
  schaamte en schuld bespreekbaar maken (bv. a.d.h.v. getuigenissen in YouTube filmpjes; boekjes)
 • Vertrouwensfiguur en sociale steun:
  uitbreiden sociale vaardigheden; inzicht verweren in sociaal netwerk (bv. a.d.h.v. sociogram)
 • Informatie en psycho-educatie:
  delen van informatie over de psychische en/of afhankelijkheidsproblemen van de ouder(s) verlaagt de eigen zorgen en zorgt voor meer voorspelbaarheid (bv. a.d.h.v. boekjes, brochures, de “KOPP-hoeden”)
 • Gevoelens:
  verkennen en erkennen van de eigen gevoelens; aandacht voor tegenstrijdige gevoelens bij het kind (bv. loyaliteit vs. kwaadheid)
 • Ontspannende en afleidende activiteiten:
  aanmoedigen van leuke en ontspannende activiteiten (bv. Relax Kids!: Sprookjesmeditaties voor kinderen)