Ga verder naar de inhoud

Vorming

Binnen Familieplatform worden tal van opleidingen en vormingen georganiseerd, waarin verschillende thema’s aan bod komen. We onderscheiden drie grote clusters:

Opleidingen/vormingen met focus op de positie van de familie binnen de GGZ

Binnen deze opleiding staan we stil bij de vier pijlers die belangrijk zijn voor een familiebeleid:

 • Familie bejegenen vanuit een familievriendelijk klimaat
 • Informatie delen met familie,
 • Familie ondersteunen
 • Betrokkenheid van familie

Immers, familie wordt steeds meer gezien als een volwaardige partner in de zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid, met de ontwikkeling en implementatie van een familiebeleid tot gevolg.

Opleidingen/vormingen rond KOPP/KOAP

KOPP is het letterwoord voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Voor ‘Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheids-Probleem’ bestaat de term KOAP.

Deze kinderen hebben het vaak extra moeilijk om evenwichtig op te groeien. Ouders met psychische problemen kunnen het lastig hebben om optimaal te functioneren als opvoeder en om voldoende af te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Het is voor zorgorganisaties dan ook belangrijk om naast de cliënt en zijn/haar partner ook aandacht te hebben voor de opgroeiende kinderen.

Binnen deze thematiek biedt het Familieplatform verschillende modules aan, waaronder:

 • Basisvorming KOPP/KOAP (4u)
  Deze module begint bij het begin en leert de basiskennis rond KOPP|KOAP.
  • Basisinformatie: definities, cijfers, onderzoek
  • Ontwikkelingsfasen van het kind + signalen van KOPP/KOAP
  • Beschermende en risicofactoren
  • Info- en doorverwijspunten
 • Op weg met de ouder (4u)
  Deze module focust op hoe je als hulpverlener samen met de ouders kan werken aan een sterkere veerkracht van hun kinderen. Dit door o.a. de methodiek ‘het KOPP- preventiegesprek’ en verschillende thema’s van het ouderschap te bestuderen.
 • Op weg met het kind (4u)
  Deze module geeft tips en tricks om met kinderen aan de slag te gaan, met aandacht voor de pijlers van een kindvriendelijk beleid, de ontwikkelingsfasen van het kind, spelmateriaal en boeken, alsook specifieke methodieken zoals de materialenkoffer ‘Op weg met Kriebel’.
Methodiek vorming

Opleidingen/vormingen op maat van de organisatie

Tenslotte, naast de hierboven vermelde opleidingen en vormingen, voorziet Familieplatform ook vormingen op maat. Op vraag van de zorgorganisatie kan een specifiek aanbod ontwikkelend worden. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Beroepsgeheim
 • Participatie bij familie
 • In gesprek gaan met familie

Een overzicht van alle vormingen vind je op familieplatform.be.