Ga verder naar de inhoud

Similes, familievereniging geestelijke gezondheid

De confrontatie met de psychische problemen van een naaste is hevig en kan niet door een mens alleen worden gedragen. Similes ondersteunt en verenigt ouders, partners, kinderen, zussen, broers en andere naastbetrokkenen van mensen met een psychische aandoening. De uitwisseling onder lotgenoten helpt om grip te krijgen op de eigen situatie. We doen ook een appel op zorg en samenleving. Naastbetrokkenen hebben nood aan de erkenning van hun kracht als informele zorgverlener, en van de eigen kwetsbaarheid die daaruit volgt. Similes inspireert organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en nodigt uit tot samenwerking.

Oversimiles2

Similes helpt bij een warm onthaal van familie

Je staat er als zorgverlener niet alleen voor om familie een luisterend oor te bieden en hen te informeren. Toon naastbetrokkenen de weg naar Similes. Ons aanbod aan informatie, lotgenotencontact en vorming helpt families om grip te krijgen op hun situatie. Ben je op zoek naar affiches en folders van Similes of een vrijwilliger die getuigt op je infomoment voor families? Heb je vragen rond het aanbod van Similes in jouw regio?

Contacteer ons

De familiereflex een plaats geven in je organisatiebeleid

Intern draagvlak is een belangrijke voorwaarde om familiebeleid uit te bouwen. Similes werkt graag samen om de familie-ervaring centraal te stellen in vormingen, interne werkgroepen of beleidsprocessen. Ons draaiboek familiebeleid vormt het uitgangspunt bij elke samenwerking.

Familiebeleid uitbouwen samen met vrijwillige familie-ervaringsdeskundigen

Similes heeft een lange traditie in beleidsparticipatie in de netwerken Psy 107 voor volwassenen. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen in het onthaal van familie binnen jouw organisatie. Ze kunnen ook bijdragen tot beleid via deelname aan een eenmalige denkoefening of vaste werkgroep. We helpen graag om een vrijwilligerswerking voor en door familie uit te bouwen.

Aanbod voor individuele zorgverleners

We nodigen elke zorgverlener met een hart voor familie uit om deel uit te maken van onze gemeenschap.

  • Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.
  • Je kan ook lid worden van onze vereniging. Leden ontvangen vier keer per jaar ons magazine, zijn welkom op activiteiten speciaal voor leden en kunnen deel uitmaken van onze algemene vergadering.
  • Voor hulpverleners die zelf ook familie zijn van iemand met psychische problemen, organiseren we lotgenotencontact in een gespreksgroep voor naastbetrokken hulpverleners.
Oversimiles3

Organisaties kunnen hun medewerkers abonneren op het tijdschrift van Similes door een mailtje te sturen.

Contacteer ons