Ga verder naar de inhoud

Familie betrekken in het zorgtraject

Patiënt, familie en zorgverlener vormen een triade

Maak er een goede gewoonte van om familie te betrekken van bij de start. Bespreek samen de verwachtingen van de patiënt, zorgverlener en familie. Afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en taken brengen duidelijkheid voor alle betrokkenen. Blijf aanmoedigen om relaties te herstellen in geval van contactweigering.

Quote familiebetrekken
“Mijn partner legde mij en de kinderen een zwijgplicht op. Niemand mocht weten wat er met haar aan de hand was. Daardoor geraakte ons gezin totaal geïsoleerd. Indien men met het hele gezin gewerkt had, hadden we kunnen leren hoe we de kwetsbaarheid van mijn vrouw met haar instemming een plaats konden geven."

Gerelateerde goede praktijken

Goedepraktijk signaleringsplan cover

Het signaleringsplan

Familie en naastbetrokkenen spelen een belangrijke rol in de zorg voor cliënten. Meer nog, samen met de cliënt en zijn/haar hulpverleners is familie een gelijkwaardige partner in het zorgtraject (trialoog). Eén manier waarop familie een rol kan opnemen, is bij de opmaak van een signaliseringsplan.