Ga verder naar de inhoud

Familie zien

Familie is meer dan een contactpersoon

Achter elke persoon met een psychische aandoening staat een familie. Breng zo snel mogelijk in kaart wie belangrijke naastbetrokkenen zijn in het netwerk van je cliënt. Vergeet jonge kinderen, zussen of broers hierbij niet. Noteer de contactgegevens van het belangrijkste aanspreekpunt. Moedig je patiënt aan om een vertrouwenspersoon aan te duiden.

Quote familiezien
"Het heeft lang geduurd voor mijn broer bereid was om een vertrouwenspersoon aan te duiden. Ik ben blij dat ik nu zo gekend ben bij de zorgverlening. Zo word ik geïnformeerd in geval van crisis. Ik kan dan ook terugvallen op de afspraken die we op een beter moment gemaakt hebben."

Gerelateerde goede praktijken

Goedepraktijk zien mich

Vrijwillige familie-ervaringswerkers

Een psychische stoornis heeft veel invloed op de personen in de nabije omgeving van de patiënt. Gesprekken met iemand met ervaringskennis kunnen dan helpend zijn. Verschillende vrijwilligers van Similes nemen de functie familie-ervaringswerker op als vrijwilliger in een mobiel team.