Ga verder naar de inhoud

Familie Impact! Ideeënlabo voor een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid

Afgelopen jaar kwamen we in elke provincie drie keer samen voor uitwisseling van ervaringen en een brainstorm over de rol van familie in de GGZ. We lieten ons inspireren door een spreker of good practice, wisselden ervaringen uit, deelden onze bezorgdheden en werkten zo samen aan een sterk familiebeleid in de GGZ. Gaandeweg brachten we niet enkel naastbetrokkenen samen, maar zorgden we ook voor verbinding tussen hulpverleners, naastbetrokkenen en beleidsmakers. Alle partijen namen samen deel aan de bijeenkomsten.

Groepsbanner FI

Meer familie impact van bij de start

In november 2021 ging Similes van start met de eerste reeks. In elke provincie wisselden naastbetrokkenen ervaringen uit en brainstormden ze over de rol van familie en naasten bij de start van een opname of behandeling in de GGZ.

Lees verder

Communicatie tussen hulpverlener, familie en patiënt

Begin 2022 organiseerde Similes de tweede reeks van Familie Impact!. Op het programma stond een toelichting van de werking van de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen en een brainstorm over een goede communicatie tussen hulpverlener, familie en patiënt tijdens een opname of behandeling.

We vatten de belangrijkste resultaten hier samen

FI brainstorm

Familie betrekken van begin tot einde

Hoe kan je als hulpverlener familie meer betrekken bij een ontslag of doorverwijzing na een hersteltraject? En wat kan familie helpen om de zorg terug op te pakken en te continueren? Similes zocht samen met hulpverleners, beleidsmakers en familie een antwoord op deze vragen tijdens een derde reeks van Familie Impact!.

Lees meer

Vind jij het belangrijk dat familie haar stem kan laten horen? Verspreid familie impact binnen jouw organisatie!