Ga verder naar de inhoud

Familie betrekken in de organisatie van de zorg

Ervaring van familie heeft een plaats in het beleid

Verzamelt jouw organisatie feedback van familie? Hoe wordt omgegaan met klachten? Geef familie een stem en ga aan de slag met de resultaten. Vrijwillige en professionele familie-ervaringsdeskundigen kunnen helpen om familiebeleid vorm te geven en de familiereflex uit te dragen in jouw organisatie.

Quote familieorganisatie
“Ik kon altijd terecht met mijn vragen op de afdeling waar mijn vriend was opgenomen. Dus toen men me vroeg om een getuigenis te brengen op een infoavond, deed ik dat graag. Nu maak ik deel uit van de werkgroep familie van het ziekenhuis. Ik wil graag een positief verschil maken voor anderen.”

Gerelateerde goede praktijken

Goedepraktijk familiewerkgroep

Inzetten op familie op netwerkniveau

In 2019 werd binnen Netwerk GGZ Kempen een werkgroep ‘familie & naasten’ opgericht. Het netwerk wilde een inhaalbeweging maken met betrekking tot familieparticipatie, naar het voorbeeld wat al gebeurt op het vlak van cliëntenparticipatie.

Goedepraktijk brugwonen

Actieve familieparticipatie in de woonzorg: het voorbeeld van Brugwonen

De bestaande woonvormen binnen de GGZ zijn schaars en schieten vaak op verschillende vlakken te kort. Daarom gingen enkele familieleden en mantelzorgers van personen met een ernstige psychische kwetsbaarheid in 2015 op zoek naar een nieuwe woonvorm voor hun familielid.