Ga verder naar de inhoud

Goede praktijken

Pijlers

Organisatie

In totaal 14 praktijken gevonden. Showing 14 items on page 2 of 3.
Goedepraktijk signaleringsplan cover

Het signaleringsplan

Familie en naastbetrokkenen spelen een belangrijke rol in de zorg voor cliënten. Meer nog, samen met de cliënt en zijn/haar hulpverleners is familie een gelijkwaardige partner in het zorgtraject (trialoog). Eén manier waarop familie een rol kan opnemen, is bij de opmaak van een signaliseringsplan.

Goedepraktijk maatfamilie cover

Informatie op maat van familie

Similes begeleidt regelmatig rondetafelgesprekken waarin familieleden samen verbetersuggesties formuleren met betrekking tot het familiebeleid van organisaties. Uit elk gesprek komt in meer of mindere mate de nood aan bod voor een meer proactieve benadering.

Goedepraktijk betrekfamilie cover

Familie betrekken: gewoon doen

Op het Lentecongres 2020 van de verenigingen voor psychiaters (VVP en VVK) hielden Jeroen Kleinen van PC Sint-Hiëronymus en Wim Simons van PZ Sint-Annendael een vurig pleidooi voor het betrekken van familie.

Opendialogue

Meerstemmige zorg: het voorbeeld van Open Dialogue

Het Finse concept ‘Open Dialogue’ is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zoveel mogelijk thuis met familie en andere sociale netwerken samen werkt.

Goedepraktijk zien mich

Vrijwillige familie-ervaringswerkers

Een psychische stoornis heeft veel invloed op de personen in de nabije omgeving van de patiënt. Gesprekken met iemand met ervaringskennis kunnen dan helpend zijn. Verschillende vrijwilligers van Similes nemen de functie familie-ervaringswerker op als vrijwilliger in een mobiel team.

Goedepraktijk FED

Een familie-ervaringsdeskundige verrijkt elk team

Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel wierf in juni 2020 een eerste familie-ervaringsdeskundige aan. Onder andere via een folder nodigt zij naasten van patiënten in het ziekenhuis uit voor een gesprek.